کالای فیزیکی

AMINO 5600

AMINO 5600
AMINO 5600
AMINO 5600
کالای فیزیکی

AMINO 5600

۴۰۲٫۰۰۰تومان
1400
اضافه به سبد خرید

حاوی طیف کامل آمینو اسیدها
تشکیل شده از منبع پروتئین وی
همراه با تمام آمینواسیدهای ضروری
عضله ساز
ضد کاتابولیسم(تخریب عضله)

https://meet.google.com/kea-smer-woa